Digitální knihovna AV ČR

 

Přístup pro vědecké pracovníky ústavů Akademie věd ČR, pedagogické pracovníky a studenty vyšších odborných a vysokých škol – do 30.6.2021.

 

Od 2.11.2020 je všem vědeckým pracovníkům ústavů Akademie věd ČR, pedagogickým pracovníkům a studentům vyšších odborných a vysokých škol umožněn dočasný online přístup ke všem digitalizovaným titulům z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i.

Upozornění! Tento stav umožněný na základě dohody uzavřené mezi MK ČR, NK ČR a zástupci vlastníků práv je platný do 30.6.2021.

Od 1.7.2021 bude umožněn uživatelům Knihovny AV ČR, v. v. i. (a také dalším uživatelům z knihoven a institucí na seznamu umístěném zde) vzdálený přístup k digitalizovaným k monografiím, které byly vydané do roku 2000 včetně, a k periodikům vydaným do roku 2010 včetně.

Jedná se o rozšíření přístupu k Dílům nedostupným na trhu (DNNT - více informací zde) z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i., obsažené v Digitální knihovně AV ČR.

Služba je poskytována na základě licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR, kolektivními správci Dilia, z. s. a Ochranné organizace autorské. Digitalizáty, které patří do kategorie DNNT, není možné stahovat nebo tisknout. Ostatní dokumenty v digitální knihovně nepatřící do skupiny DNNT jsou zpřístupněny v souladu s možnostmi danými legislativou nebo smlouvami s individuálními vlastníky práv.

V Digitální knihovně AV ČR ani po přihlášení nejsou přístupné tituly, u nichž nás vydavatel nebo jiný držitel autorských práv požádal, abychom je nezpřístupňovali.

 

Přihlaste se účtem vaší organizace Pokud vaše organizace není na seznamu a domníváte se že tam patří, obraťte se na dlib at lib.cas.cz.

Přihlásit knihovním účtem / eduID.cz