Digitální knihovna AV ČR

 

Určeno pro vědecké pracovníky ústavů Akademie věd ČR, pedagogické pracovníky a studenty vyšších odborných a vysokých škol.

 

Od 2.11.2020 po dobu trvání nouzového stavu a uzavření knihoven (nejpozději však do 31.12.2020) bude umožněn všem vědeckým pracovníkům ústavů Akademie věd ČR, pedagogickým pracovníkům a studentům vyšších odborných a vysokých škol dočasný online přístup k digitalizovaným titulům z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i.

Na základě dohody mezi Národní knihovnou ČR a Dilia, z. s. a se souhlasem Ochranné organizace autorské a Svazem českých knihkupců a nakladatelů jsou zpřístupněny všechny digitalizované tituly z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i., které byly doposud dostupné pouze ze studovny knihovny. Z důvodu eliminace šíření nelegálních kopií bylo přistoupeno k omezení, kdy není možné digitalizáty stahovat nebo tisknout.

V Digitální knihovně AV ČR ani po přihlášení nejsou přístupné tituly vydané mimo ČR, anebo takové dokumenty, u nichž nás vydavatel nebo jiný držitel autorských práv požádal, abychom je nezpřístupňovali.

Podrobné podmínky o zpřístupnění naleznete v Dohodě.

 

Přihlaste se účtem vaší organizace Pokud vaše organizace není na seznamu a domníváte se že tam patří, obraťte se na dlib at lib.cas.cz.

Přihlásit  Přihlásit se propojenými identitami